คุณครูวัชรี ไกรการ เติมกำลังกายและกำลังใจให้นักเรียนมหาวิชานุกูล

  • 148

วันนี้ (24 พฤษภาคม พ.ศ.2566) โรงเรียนมหาวิชานุกูลนำโดย ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเก ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสันติ อุดคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณครูวัชรี ไกรการ ข้าราชการบำนาญ (อดีตครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในการบริจาคนมให้แก่นักเรียน 16 แพค  และเงินจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนสวัสดิการแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนมหาวิชานุกูล ซึ่งในการนี้ นางพรรณทิพา ประจวบแท่น หัวกน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนพร้อมกับขนมที่โรงเรียนได้รับมอบบริจาคมาหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนทุกคน

ทั้งนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนมหาวิชานุกูลทุกคนขอขอบพระคุณคุณครูวัชรี ไกรการ ที่นึกถึง และเมตตานักเรียนและคณะครูด้วยดีเสมอมา ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และอยู่เป็นเสมือนกิ่งก้านร่มโพธิ์ที่ปลงปัก แผ่ปกคลุมมอบความร่มเย็นแก่ชาวมหาวิชานุกูลตลอดไป

(คุณครูวัชรี ไกรการและบุตรสาว)

รูปกิจกรรม ;


MWK

ไม่มีคำอธิบาย...